Osiągnięcia:

MSBLT Słowacja, 04-05.08.2007 – CACIT, CACT, lokata 5/88
0,34 – GR
0,42 – W


Biesiada norowców 2007 – lokata 4/42
0,13 – PP
0,05 – B


Biesiada norowców 2007 – lokata 16/38
0,17 – GR
0,24 - PC


Biesiada norowców 2009 - lokata 15/40
0,09 - GR
0,20 - 2PC


Biesiada norowców 2010 - lokata 20/41
0,21 - 1PC
0,25 - PP