Osiągnięcia:


Biesiada norowców 2009 - lokata 9/40
0,15 - GR
0,27 - B


Biesiada norowców 2011 - lokata 13/35
2 przejścia w łącznym czasie 1,06