Norowiec, dzikarz

Osiągnięcia:


Biesiada norowców 2010 - lokata 9/41
0,18 - PP
1,43 - W


Biesiada norowców 2011 - lokata 26/35
2 przejścia w łącznym czasie 3,58